§1.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.minimetry.pl, prowadzony jest przez firmę Minimetry, Jakub Mach

na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 07.09.2012 roku

dokonanego przez Prezydenta Miasta Konina.

Dane:

"Minimetry" Jakub Mach,

ul. Okólna 41/53

62-510 Konin

NIP: 6652820100

REGON: 300903164

Zamówienia przyjmowane są przez:

- sklep internetowy: www.minimetry.pl

- e-mail: sklep@minimetry.pl / biuro@minimetry.pl

§2 OFERTA

2.1 Produkty oferowane przez sklep MINIMETRY.PL są nowe i ręcznie wykonane.

2.2 Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient. ( informacje oraz ceny odnośnie sposóbów wysyłki w zakładce DOSTAWA )

2.3 Oferta sklepu www.minimetry.pl przedstawia zarówno produkty gotowe jak i zdjęcia produktów realizowanych na zamówienie.

2.4 W przypadku braku towaru bądź tkaniny do realizacji zamówienia Zamawiający jest informowany o tym fakcie i

związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia.

2.4 Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

2.5 Firma Minimetry zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

§3. REJESTRACJA

3.1 Rejestracja na stronie www.minimetry.pl jest równoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu i

przestrzeganiem zawartych w nim zasad.

3.2 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep minimetry.pl

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)

Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

3.3 Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia.

3.4 Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3.5 Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1 Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu oraz danych adresowych.

Po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail.

4.2 W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia.

4.3 Firma Minimetry otrzymując zlecenie wykonania Towaru bądź usługi na specjalne zamówienie,

może zwrócić się do Kupującego z prośbą o wpłacenie zadatku na poczet wykonanego zlecenia.

Zadatek może stanowić dowolny procent wartości Towaru, wg oceny Sprzedającego.

Po wykonaniu zlecenia przez sprzedającego - Minimetry w celu sfinalizowania transakcji,

Kupujący winien wpłacić pozostałą należność powstałą z różnicy pomiędzy ceną Towaru,

a wartością wpłaconego wcześniej zadatku.

4.4 W wyjątkowych sytuacjach, Firma Minimetry zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem oraz prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku braku możliwości spełnienia indywidualnych życzeń klienta.

§5 DOSTAWA

5.1 Sklep Minimetry odpowiada za bezpieczeństwo towaru do momentu, w którym kupujący go otrzyma.

Ponosząc odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie lub utratę paczki. (Kodeks cywilny, art. 548 § 3)

5.2 Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego.

Przewidywany czas realizacji zamówienia 2-7 dni roboczych, jednocześnie

zastrzegamy sobie 14 dniowy okres realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od nas.

5.3 Dostawy są realizowane poprzez:

-firmę kurierską DPD

-pocztę polską

-paczkomaty

5.4 Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT,

prosimy o wcześniejsze przesłanie danych, w celu wystawienia faktury VAT.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY / REKLAMACJA / RĘKOJMIA

6.1 Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,

z wyjątkiem np. kosztów ponadstandardowego dostarczenia rzeczy. (Dz.U. 2014 r. poz. 827)

Termin 14 dni będzie liczony dopiero od momentu otrzymania towaru.

6.2 Czas na zwrot produktu lub produktów to 14 dni roboczych od dnia, w którym klient odstąpił od Umowy.

6.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi gdy:

* towar został wyprodukowany na zamówienie według specyfikacji Klienta

* Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z niewłaściwego korzystania z produktu, wykraczającego poza jego charakter i funkcje.

6.4 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą,

a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły. Kupujący otrzymuje zwrot ceny za jaką został nabyty towar wraz z kosztami przesyłki.

6.5 Klient może zażądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy,

gdy wada ma charakter istotny, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz.

6.6 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu

Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

6.7 Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

6.8 Koszty dostawy poniesione przez Klienta w celu dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu

zostaną zwrócone tylko w przypadku kiedy roszczenia Klienta wobec otrzymanego towaru nie są bezpodstawne.

§7

Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie bez zgody autora, plagiat, rozpowszechnianie zdjęć,

fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów etc., bez zgody firmy Minimetry jest zabronione i

stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z

dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz sklep lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia używanej przeglądarki internetowej.

więcej o plikach Cookies: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/polityka-prywatnosci/

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.